Apie mus/About us

LT (See English version below)

Esame nedidelis Kauno feminisčių būrelis su socialiniu centru Emma* užnugaryje, kuris organizuoja 2018/19 turėsiančią vykti tarptautinę konferenciją “Tight Dress in National Colours: on feminist resistance to nationalist regimes in Eastern Europe“.

Kartu mes taip pat organizuojame skaitymų grupę, kurioje analizuojame tekstus apie istorines moterų pozicijas ir jų sąrangą tiesiogiai priklausomą nuo patriarchalinių kapitalistinių struktūrų. Mes labiau bet ne visada koncentruojamės ties faktoriais lemiančiais moterų poziciją rytų Europos šalyse, buvusiose Sovietinio bloko sudėtyje. Skaitytus tekstus galite rasti šiame bloge.

Prieš koferenciją mes taip pat nusprendėme surengti tarptautinį feminisčių susitikimą, kuris tikimės padės mums sutelkti aktyvias feministes iš rytų Europos. Šis susitikimas yra skirtas pasiruošimui konferencijai ir suteikti galimybę tam, kam feminizmo, žmogaus teisių ir LGBT* judėjimai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse retai turi laiko ir išteklių – mūsų veiksmų analizei, bendradarbiavimo stiprinimui ir bendram efektyvių strategijų kūrimui.

EN

We are a little feminist collective along with social center “Emma”* in Kaunas, Lithuania. We are organizing an international feminist conference Tight Dress in National Colours: on Feminist Resistance to Nationalist Regimes in Eastern Europe which we hope to happen in the upcoming year of 2019.

Along the lines of The Conference we also lead the reading group on the historical positions of women determined by patriarchal capitalist structures. In the reading group we are concentrating more on the particular developements for women and by them in Eastern Europe or post-Soviet Block. You can find all the texts we have read so far on this blog.

Before the conference we decided to arrange Feminist gathering to muster the network of active feminists in Eastern Europe. The gathering stands as one of the preparation steps for the International Conference and to facilitate what we, the fragmented feminist, human rights and LGBT* movements in Lithuania and the neighbouring countries, rarely have time and resources for – reflection of our actions, cooperation building and creating strategies for future fights. Why Eastern Europe? We see certain tendencies in Lithuania  that are very similar to the developements in other countries in Eastern part of Europe. Also there is a historical connection which is based on the former border dividing Western Europe from the Eastern part.

*per šią erdvę siekiama burti platesnį progresyvų socialinį tinklą, populiarinti antiautoritarines idėjas, puoselėti tarpusavio paramos kultūrą ir savivaldos politiką. Centre yra virtuvė, koncertų/paskaitų kambarys, ir biblioteka su keliais šimtais kritinės ir mažiau kritinės literatūros egzempliorių. Pavadinimu pagerbiame Kaune jaunystėje gyvenusios žymios feministės – anarchistės Emmos Goldman atminimą.

The social center seeks to bring together a broader progressive social network, popularize anti-authoritarian ideas, cultivate mutual-support and autonomous politics. The space has a kitchen, concert/lecture room and a library with different kinds of critical literature books. The social center is named after the well known anarchist Emma Goldman to commemorate her young days spent in Kaunas.

Reklama